KP BŁĘKITNI STARGARD

SMS SZKOŁA

TESTY
06.06.2023, godz. 16:30, wtorek

MATERIAŁY ZE STRONY

www.zs2-stargard.edu.pl

Chcielibyśmy poinformować, że lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie została wywieszona. Kwalifikacja została dokonana na podstawie wyników testów sprawności fizycznej przeprowadzonych w dniach 06 i 12 czerwca 2023 roku.

Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), szczegółowe wyniki testów sprawności fizycznej są dostępne wyłącznie w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 91 573 43 04.

Test sprawności fizycznej do klas o profilu piłkarskim – Szkoła Ponadpodstawowa

MIEJSCE

Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą
(Warunki przeprowadzanych testów muszą być jednakowe)

ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:

Minimum 3 osoby (testy techniczna – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (gra)

KOLEJNOŚĆ PRÓB:

1. Szybkość,
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca),
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),
4. Technika specjalna (strzał do celu),
5. Gra:
Szkoła Ponadpodstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach: Zaangażowanie w grę w ataku, Zaangażowanie w grę w
obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
6. Beep Test.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRÓB:

1. Rejestracja kandydatów,
2. Omówienie z kandydatami prób i zasad,
3. Próby 1 – 5, 1 – 6,
4. Przerwa wypoczynkowa (napoje) – minimum 30 minut,
5. Próba 6 – Beep Test,
6. Zakończenie testu, podziękowanie uczestnikom,
7. Podanie wyników testu uczestnikom w określonym przez szkołę terminie.

INFORMACJE OGÓLNE:

– OCENA ZAWODNIKÓW – do oceny próby GRA wymagana jest liczba minimum 2 trenerów/nauczycieli
przypadających na 1 zespół (w grach 9×9 lub 11×11)

– ROZMIAR I OZNAKOWANIE BRAMEK – przy próbie techniki specjalnej (strzał):
Szkoła ponadpodstawowa: Bramka 7,32m x 2,44m.

– PIŁKI – Do prób techniki specjalnej używamy piłek:
a) rozmiar 5 (450g) – szkoły ponadpodstawowe

– BOISKO DO GRY:
Klasy Ponadpodstawowe I – IV:
– liczba zawodników 11×11 lub 9×9
– boisko o wymiarach wg. przepisów gry w piłkę nożną
– bramki: (7,32m x 2,44m)

PUNKTACJA:

1. Szybkość: Wewnętrzna Tabela norm
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca obunóż): Wewnętrzna Tabelka norm
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Wewnętrzna Tabelka norm
4. Technika specjalna (strzał): Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (obliczamy średnią), np. Tomasz Kowalski 9 pkt: 4 = 2,25 – suma punktów 2.
Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 – suma punktów 4.
5. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

Ocena Punktacja
Doskonała 15
Bardzo dobra 12-14
Dobra 9-11
Przeciętna 6-8
Słaba 3-5
Bardzo słaba 1-2

6. Beep Test: Wewnętrzna Tabelka norm

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (klasa I – IV)

1. SZYBKOŚĆ

Bieg sprinterski na dystansie 30 metrów.
Start po sygnale dźwiękowym z pozycji wysokiej.

UWAGI:
Próba przeprowadzana jest dwukrotnie, do punktacji bierze się czas lepszego biegu. Czas jest włączany w momencie pierwszego ruchu nogą przez startującego.
Stoper wyłączamy po minięciu linii mety. W przypadku możliwości technicznych używamy fotokomórek.

Max. 20 punktów

2. PRÓBA MOCY

(SKOK W DAL OBUNÓŻ Z MIEJSCA)

Skok w dal obunóż z miejsca z pozycji stojącej. Testowany zawodnik staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość.
Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy wynik.

UWAGI:
Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią odbicia a pierwszym śladem pięt. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Max. 10 punktów (tabelka)

3. TECHNIKA SPECJALNA

(PROWADZENIE PIŁKI)

Zawodnik ma za zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik startuje na sygnał dźwiękowy. Czas
jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz.

UWAGI:
W przypadku zawodnika lewonożnego, próbę wykonujemy od linii mety do linii startu. Odległość między tyczkami wynosi 9 metrów.

Max. 10 punktów (tabelka)

4. TECHNIKA SPECJALNA

(STRZAŁ)

Zawodnik ma za zadanie oddać strzał na bramkę o wymiarach 7,32 x2,44 z odległości 20 metrów w wyznaczone jej sektory. Przed oddaniem strzału należy po
krótkim prowadzeniu piłki, minąć tyczkę zwodem i oddać strzał z przed linii oznaczającej punkt 20 metrów.

UWAGI:
Każdy gracz ma 4 powtórzenia – 2 razy strzał prawą nogą, 2 raz lewą nogą. Najwyżej punktujemy uderzenie piłki pod poprzeczkę w środek bramki. Jeżeli piłka dotknie ziemi przed przekroczeniem linii bramkowej jest 1 pkt.

Max. 5 punktów (dzielimy liczbę punktów przez 4 próby)

5. GRA

Składy 9 osobowe, gra 9/9. Czas gry to 15 minut. Ilość gier maksimum 4, minimum 2. Przerwa pomiędzy meczami 5 minut.

UWAGI:
Oceniane elementy:
– technika
– taktyka
– motoryka
– cechy wolicjonalne

Za każdy element max. 15pkt.
Max. 60 punktów

6. TEST WYTRZYMAŁOŚCI

(BEEP TEST)

Jest to bieg wahadłowy o stopniowo narastającej szybkość, na odcinku 20 metrów. Głównym celem dla zawodnika jest przebiegnięcie jak największej liczby odcinków. Test jest podzielony na poziomy i rundy. Po każdym poziomie zwiększa się szybkość.

UWAGI:
Zawodnik na odcinku 20 metrów biegnie do linii i z powrotem aż do odmowy, za każdym razem rozpoczynając bieg z wysokości pachołka w momencie sygnału dźwiękowego. Jeżeli zawodnik 2 raz nie zdąży do linii, kończy próbę.

– Potrzebny sprzęt: taśma miernicza, znaczniki, CD z sygnałem dźwiękowym, magnetofon lub laptop.

Max. 5 punktów (tabelka)