Oświadczenie licencyjne na sezon 2020/2021

Zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi na sezon 2020/2021 i następne dotyczącymi spełnienia wymogów finansowych, Zarząd Klubu składa następujące oświadczenie: „W roku obrachunkowym 2019 całkowita kwota płatności Klubu Piłkarskiego BŁĘKITNI STARGARD na rzecz menadżerów piłkarskich /agentów, pośredników/ wyniosła 0,00 zł /słownie: zero zł/.”

Udostępnij dalej