14.06.2018

ZAPROSZENIE – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zarząd Klubu Piłkarskiego BŁĘKITNI w Stargardzie zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA - KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zebranie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Klubu, przy ul. Ceglanej 1. Pierwszy termin – godz. 16:30 Drugi termin – godz. 17:00

Planowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2017 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej oraz opinii z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2017 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

13. Udzielenie Zarządowi skwitowania za pracę w 2017 r.

14. Dyskusja nad sprawami różnymi.

15. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.

16. Zakończenie Zgromadzenia.

Dokumenty i sprawozdania dostępne są do wglądu w siedzibie Klubu w godzinach urzędowania.

W zebraniu uczestniczą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby posiadające zaproszenie.

, godz.

.

.

Miejsce spotkania

.

Ostatnie spotkanie

19.05.2019, godz. 13:00

BŁĘKITNI STARGARD

PGE GKS BEŁCHATÓW

0

0

Miejsce spotkania

STARGARD

NASI PIŁKARZE

Mateusz Kwiatkowski

SPONSORZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNER TECHNICZNY

© 2018 - KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD
wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony / hosting