03.06.2019

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KP BŁĘKITNI STARGARD

Zarząd Klubu Piłkarskiego BŁĘKITNI w Stargardzie zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA -KLUBU PIŁKARSKIEGO „BŁĘKITNI STARGARD”

Zebranie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Klubu, przy ul. Ceglanej 1.

Pierwszy termin – godz. 16:30

Drugi termin – godz. 17:00

Planowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Protokolanta Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną prawomocności Zgromadzenia.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2018 r.

9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej oraz opinii z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz opinii Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego Klubu za 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Klubu za 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

13. Udzielenie Zarządowi skwitowania za pracę w 2018 r.

14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.

15. Dyskusja nad sprawami różnymi.

16. Przyjęcie uchwał i wniosków zgłoszonych w trakcie Zgromadzenia.

17. Zakończenie Zgromadzenia.

Dokumenty i sprawozdania dostępne są do wglądu w siedzibie Klubu w godzinach urzędowania.

W zebraniu uczestniczą tylko członkowie stowarzyszenia oraz osoby posiadające zaproszenie.

, godz.

.

.

Miejsce spotkania

.

Ostatnie spotkanie

05.12.2019, godz. 12:15

BŁĘKITNI STARGARD

PGE STAL MIELEC

1

2

Miejsce spotkania

STARGARD (Puchar Polski)

NASI PIŁKARZE

Aleksander Theus

SPONSORZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNER TECHNICZNY

SPONSOR TURNIEJU BŁĘKIT CUP

© 2018 - KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD
wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony / hosting